2018-06-24
Logga in
Sök   


Välkommen till Ruuthsbo i sydligaste Skåne

Welcome our German friends on your visit to Ruuthsbo on 28 of june

Klicka på knapparna här ovan och ta del av vår information

For information in English and German please click on "Historia"

Ruuthsbo Väderstation (verkstadens tak)

http://weather.ruuthsbo.se/

Följ oss på Facebook:  https://www.facebook.com/Ruuthsbo

Snart kan du se vad våra solceller producerar här 

Vår affärsidé

Förvalta Ruuthsbo gods för kommande generationer. Verksamheten skall därför bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och på sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan bibehålls.

Senast uppdaterad 2018 06 22

    
Ruuthsbo huvudbyggnad - Byggnadsminne
    
Flygbild över Ruuthsbo
 
Nyheter

Sommar 2018 - se lä
Bevattningsmaskin
Miljökontroll
GDPR Ruuthsbo
Ny tröska 2018
Solceller från E.ON
Alléträd Ruuthsbo
Säkerhetskontroll
 
 
 
  powered by iPublish 2.8