2018-04-20
Logga in
Sök   


Välkommen till Ruuthsbo i sydligaste Skåne


Klicka på knapparna här ovan och ta del av vår information

For information in English and German please click on "Historia"

Ruuthsbo AB, Ruuthsbovägen 212-2

SE-271 91 Ystad
Tel.   +46 411- 63000 
Fax.  +46 411- 63020

E-post    kontoret@ruuthsbo.se

Ruuthsbo Väderstation (verkstadens tak)

http://weather.ruuthsbo.se/

Följ oss på Facebook:  https://www.facebook.com/Ruuthsbo

Snart kan du se vad våra solceller producerar här 

Vår affärsidé

Förvalta Ruuthsbo gods för kommande generationer. Verksamheten skall därför bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och på sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan bibehålls.

Senast uppdaterad 2018 04 17

    
Ruuthsbo huvudbyggnad - Byggnadsminne
    
Flygbild över Ruuthsbo
 
Nyheter

Våren 2018 - se läng
Ny tröska 2018
Solceller från E.ON
Alléträd Ruuthsbo
Mötesplats Ruuthsbo
Säkerhetskontroll
Miljökontroll
Modernt lager
 
 
 
  powered by iPublish 2.8